Stjórnsýsluhús Dalabyggðar,
    Miðbraut 11,
    370 Búðardal,
    kennitala: 510694-2019
    Sími: 430 4700

    dalir@dalir.is

Störf hjá Dalabyggð undanþegin verkfallsheimild


 

Auglýsing nr. 61/2016, um skrá yfir þá starfsmenn hjá Dalabyggð sem eru undanþegnir verkfallsheimild.


Listi yfir þau störf sem falla undir 6.-8. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

 
Skrifstofa

   Sveitarstjóri 
   Skrifstofustjóri/launafulltrúi

 
Auðarskóli

   Skólastjóri 
   Aðstoðarskólastjóri 
   Aðstoðarleikskólastjóri


Listi yfir þau störf sem falla undir 5. tl. 1. mgr. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna.

 
Áhaldahús

  Verkstjóri


Slökkvilið

  Slökkviliðsstjóri 
  Varaslökkviliðsstjórar

 
Dvalar- og hjúkrunarheimilið Silfurtún

  Rekstrarstjóri 
  Hjúkrunarforstjóri 
  Hjúkrunarfræðingur á bakvakt 
  Sjúkraliði, dagvakt, 1,0 stöðugildi 
  Sjúkraliði, kvöldvakt, 1,0 stöðugildi 
  Ófaglærður í aðhlynningu, dagvakt, 1,0 stöðugildi 
  Ófaglærður í aðhlynningu, 1,0 stöðugildi 
  Ófaglærður í aðhlynningu, næturvakt, 1,0 stöðugildi 
  Matráður 
  Starfsmaður í ræstingu


Skrá þessi tekur þegar gildi.


Búðardal, 20. janúar 2016.
Sveinn Pálsson sveitarstjóri